ชมรมศึกษาวิจัยพระเครื่องไทย

     ... สวัสดีครับ ผู้ที่ชื่นชอบ พระสมเด็จวัดระฆัง และพระเครื่องไทย ผมในนามของตัวแทนชมรมศึกษาวิจัยพระเครื่องไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เราได้มีการจัดตั้งชมรมฯ นี้ขึ้นมา ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า พวกเราต้องการให้พระเครื่องของไทย มีความชัดเจนในเรื่องของการพิสูจน์ ตรวจสอบ คุณสมบัติที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมของพระเครื่อง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดี และคณะทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป หรือ ผลลัพธ์ ที่ชัดเจนถูกต้องแม่นยำในกรอบของวิชาการ ที่สามารถใช้ยืนยันและอ้างอิงได้ เพื่อพระเครื่องไทยจะได้เป็นสมบัติอันล้ำค่าทางพระพุทธศาสนา ของชนชาวไทยสืบต่อไป  
... อาจารย์ปู่ ...  รองประธานชมรมศึกษาวิจัยพระเครื่องไทย