สถาบัน ศึกษาวิจัยพระเครื่อง แห่งประเทศไทย

     ... สวัสดีครับ ผู้ที่ชื่นชอบ พระสมเด็จวัดระฆัง และพระเครื่องไทย ผมในนามของ สถาบันศึกษาวิจัยพระเครื่อง แห่งประเทศไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เราได้มีการจัดตั้งสถาบันฯ แห่งนี้ขึ้นมา ก็ด้วยเหตุผลที่มีความต้องการให้พระเครื่องของไทย มีความชัดเจนในเรื่องของการพิสูจน์ ตรวจสอบ คุณสมบัติที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมของพระเครื่อง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดี และคณะทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป หรือ ผลลัพธ์ ของพระเครื่องประเภทต่าง ๆ  ที่มีความเป็นจริง และถูกต้องแม่นยำในกรอบของวิชาการ ที่สามารถใช้ยืนยันและอ้างอิงได้  เพื่อพระเครื่องของคนไทย จะได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ถูกบิดเบือน ไปจากประวัติศาสตร์  และยังก่อให้เกิดความมีคุณค่าของพระเครื่องไทย ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าทางพระพุทธศาสนา ของชนชาวไทยและลูกหลานสืบต่อไป  
... อาจารย์ปู่ ...  ผู้อำนวยการ สถาบัน ศึกษาวิจัยพระเครื่อง แห่งประเทศไทย